Producenci

Zaloguj się

Regulamin sklepu

REGULAMIN
dokonywania zakupów w sklepie internetowym embryoshop.pl

 

 1. Zakupów w sklepie embryoshop dokonuje się wyłącznie poprzez złożenie zamówienia ze strony internetowej embryoshop.pl

 

 1. Składając zamówienie należy:

 

 1. Wpisać ilość szt. zamawianych produktów
 2. Wybrać wariant dostawy - należy wybrać jedną z opcji:

 

 1. Odbiór osobisty – jeżeli wariant ten jest dostępny przy danym produkcie

 

 1. wówczas zamawiający zobowiązany jest do telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru zamówionych produktów pod numerem telefonu 605 76 10 20,
 2. przy zapłacie gotówkowej zamawiający winien posiadać przy sobie odliczoną kwotę zamówienia,
 3. zamówione produkty odbiera się w siedzibie embryo - adres podany jest na stronie głównej embryoshop w stopce "Dane teleadresowe, nr konta".

 

 1. Poczta Polska

 

 1. wówczas zamówienie jest realizowane po uprzednim wpłaceniu zaliczki w wysokości 100% wartości zamówienia na konto bankowe embryo, numer konta podany jest na stronie głównej embryoshop.pl w stopce "Dane teleadresowe, nr konta"

 

 1. Poczta Polska – pobranie - jeśli wariant ten dostępny przy danym produkcie

 

 1. wówczas do wartości zamówienia należy doliczyć opłatę za przesyłkę pobraniową wskazaną na stronie embryoshop.pl .

 

 1. Wypełnić formularz z danymi zamawiającego, w tym podać dokładny adres, na który ma zostać doręczona przesyłka, przy czym:

 

 1. kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podania swoich danych adresowych
 2. w razie podania błędnego adresu wysyłki kupujący zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z embryoshop (tel. 605 76 10 20) i powołując się numer zamówienia skorygować dane adresowe
 3. skorygowanie danych adresowych bez ponoszenia dodatkowych opłat jest możliwe tylko do chwili wysłania przesyłki
 4. w razie wysłania przesyłki na błędny adres podany przez kupującego ponowna wysyłka jest możliwa po dokonaniu przez kupującego opłaty w wysokości dwukrotności kosztów przesyłki poleconej wg cennika Poczty Polskiej.

 

 1. Potwierdzić złożone zamówienie, tj. odebrać wiadomość przesłaną przez embryoshop na podany przez kupującego adres e-mail i kliknąć na zawarty w niej link, przy czym:

 

 1. dokonanie przelewu za zamówione produkty uważane jest za potwierdzenie zamówienia, bez konieczności odpowiadania na e-mail,
 2. przy płatności "za pobraniem" potwierdzenie zamówienia jest konieczne - bez potwierdzenia zamówienia przesyłka nie będzie wysłana,
 3. przy zadeklarowaniu odbioru osobistego potwierdzenie zamówienia nie zwalnia kupującego z obowiązku telefonicznego skontaktowania się z embryoshop w celu uzgodnienia terminu odbioru zamówionych produktów.

 

 1. Jeżeli przy zamawianym produkcie znajduje się opis "wysyłka gratis" oznacza to, że koszty wysyłki pokrywa embryoshop, przy czym:
 1. wysyłka gratis dotyczy wyłącznie przesyłek na terytorium Polski.
 2. przesyłki poza terytorium Polski mogą być dokonane wyłącznie za dodatkową opłatą uzgodnioną indywidualnie z embryoshop
 3. wysyłka "za pobraniem" oznacza, że do wartości zamówienia doliczona zostanie opłata podana na stronie embryoshop.

 

 1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym.
 1. w przypadku, gdy przesyłka zostanie zniszczona przez Pocztę, kupujący ma prawo żądać ponownej wysyłki bez dodatkowych opłat, po uprzednim odesłaniu zniszczonego towaru do embryoshop,
 2. za zniszczenie przesyłki uważa się zniszczenie nośnika danych uniemożliwiające jego odtwarzanie (np. złamanie płyty),
 3. za zniszczenie przesyłki nie uważa się pęknięcia pudełka bądź zagięcia obwoluty.

 

 1. Kupujący może zmienić wybrany w trakcie składania zamówienia wariant dostawy aż do chwili dokonania wysyłki - w tym celu należy skontaktować się z embryoshop powołując się na numer zamówienia:
 1. telefonicznie - pod numerem telefonu 605 76 10 20 bądź
 2. pocztą e-mail na adres: donatadulewicz@gmail.com - w tym przypadku zmiana wariantu dostawy musi zostać potwierdzona e-mailem przez embryoshop.

 

 1. W razie niepodjęcia przesyłki przez kupującego ponowna wysyłka jest możliwa po dokonaniu przez kupującego opłaty w wysokości dwukrotności kosztów przesyłki poleconej wg cennika Poczty Polskiej (tj. opłacenie kosztów zwrotu oraz ponownej wysyłki).
  Jeżeli kupujący odmówi dokonania tej opłaty embryo zwróci kupującemu wpłaconą kwotę za zamówione produkty pomniejszoną o dwukrotność kosztów przesyłki poleconej wg cennika Poczty Polskiej.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest podać w tytule przelewu numer zamówienia. Jeśli numeru tego nie będzie, a dane posiadacza konta będą inne niż dane kupującego, przesyłka nie będzie wysłana aż do chwili skontaktowania się kupującego z embryoshop i wyjaśnienia sprawy.

 

 1. Przesyłki wysyłane są w dni robocze, najpóźniej w terminie 5 dni od opłacenia zamówienia (otrzymania przelewu na konto bankowe embryo), przy czym za opłacenie zamówienia uważa się otrzymanie 100% wartości zamówienia.

Powyższy termin realizacji zamówień nie dotyczy zakupów realizowanych w ramach preorderu (przedsprzedaży) - zamówienia zawierające produkt sprzedawany w ramach preorderu wysyłane są w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 1. W razie niedokonania zapłaty/przelewu za zamówione produkty zamówienie zostanie anulowane przez embryoshop:
 1. w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia
 2. w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na produkty sprzedawane w cenie promocyjnej,
 3. informacja, że dana cena jest ceną promocyjną, znajduje się w opisie produktu.

 

 1. Informacje i prośby wpisywane w komentarzu do zamówienia bądź w tytule przelewu (w szczególności dotyczące próśb o autografy) embryoshop stara się realizować w miarę możliwości, ale nie są one dla embryoshop wiążące.

 

 1. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon kasy fiskalnej. Na życzenie kupującego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą bądź firmy embryo wystawi fakturę VAT po zwrocie paragonu.

 

 1. Ceny produktów sprzedawanych w embryoshop podawane są w PLN brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT. Cena produktu nie zawiera ceny przesyłki, którą w przypadku opisu "WYSYŁKA GRATIS" pokrywa embryoshop.

 

 1. Oferta i ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów.

 

 1. Embryoshop zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Zmiana cen produktów nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez kupującego.

 

 1. Embryoshop zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przesłanych przez kupujących w formularzu zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.  Dane osobowe przetwarzane są przez embryoshop jedynie w celu realizacji sprzedaży produktów. Embryoshop gwarantuje realizację uprawnień kupujących wynikających z wyżej wymienionych przepisów, w tym umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie lub usunięcie.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: EMBRYO NAGRANIA Marek Dulewicz, ul. Łubinowa 9, 94-213  Łódź, NIP: 725-144-40-92.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EMBRYO NAGRANIA Marek Dulewicz, ul. Łubinowa 9, 94-213  Łódź  lub przez e-mail embryo@embryo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EMBRYO NAGRANIA Marek Dulewicz, ul. Łubinowa 9, 94-213  Łódź lub e-mail embryo@embryo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu i sprzedaży produktów sprzedawanych przez sklep internetowy embryoshop.pl, w szczególności nośników danych z muzyką (CD, DVD, płyty winylowe) oraz innych produktów związanych z oferowanymi treściami muzycznymi (linie odzieżowe promujące artystów).
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy EMBRYO NAGRANIA Marek Dulewicz. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom EMBRYO NAGRANIA Marek Dulewicz kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz w zakresie, w jakim nam je Państwo przekazali.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: embryo@embryo.pl lub  za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:
EMBRYO NAGRANIA Marek Dulewicz, ul. Łubinowa 9, 94-213 Łódź.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 1. XVIII.Złożenie zamówienia w embryoshop oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
 • Ustawy Kodeks cywilny,
 • Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
13
Kategorii:
5
Nowości:
3
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl